MasterLing škola stranih jezika omogućava efektivno učenje.

Kako bi naši kursevi stranih jezika bili efikasni posebno smo fokusirani na tri oblasti.

PREDAVAČI

Naši predavači su diplomirani filolozi i masteri stranih jezika koje predaju. Njihovo visoko stručno znanje i solidno iskustvo u nastavi stranih jezika na svim nivoima, obezbeđuje kvalitetno i uspešno učenje jezika.
Kombinujući stručno znanje, temeljno poznavanje metodike nastave stranih jezika i iskustvo u nastavi omogućava im da na časovima znaju gde tačno da usmere svoj napor da bi učenje stranih jezika postiglo očekivani rezultat.

METOD NASTAVE

Naši kursevi stranih jezika su uspešni jer tokom trajanja nastave posebna pažnja se posvećuje svakom polazniku i njegovom individualnom stilu učenja, sa ciljem da ga na optimalan način upotrebi.
Redovnim testiranjem svakog polaznika tokom trajanja nastave proveravamo napredovanje svakog pojedinačno kako bi znali koliko je pređeni program uspešno savladao i da bi mu pomogli u tome. Zahvaljujući stalnoj proveri napretka rezultati se postižu u najkraćem mogućem vremenu i na najefikasniji mogući način.

KURSEVI I KOMBINACIJE

MasterLing škola stranih jezika u svojoj ponudi ima specijalizovane kurseve jezika namenjene preduzećima i pojedincima kao i kombinacije kurseva i drugih jezičkih proizvoda koji zadovoljavaju potrebe za jezičkim veštinama zaposlenih u domaćim i stranim preduzećima – generalno i specijalizovano.