Brush up kurs engleskog jezika

Osvežava i proširuje govorne i druge jezičke veštine, unapređuje i olakšava upotrebu engleskog jezika.

Brush up kurs je osmišljen za one koji se služe engleskim jezikom u kontaktima vezanim za posao ili u drugim aktivnostima koje obavljaju, a koji žele da osveže svoje jezičke veštine kako bi lakše i bolje komunicirali na engleskom sa svojim sagovornicima.

Polazne osnove kursa su, postojeći nivo znanja engleskog jezika i jezičke potrebe polaznika. Obe osnove se koriste za prilagođavanje kursa pojedincima i grupama kojima je namenjen.

Brush up kurs je fokusiran na kombinaciju veština, govora, čitanja i slušanja ali ništa manje i na vežbe unapređenja vokabulara. U skladu sa potrebama polaznika kurs može sadržati i komponetu pisanja na engleskom jeziku.

Masterling škola stranih jezika u nastavi organizuje mnoštvo aktivnosti kako bi se ostvarila pozitivna i dinamična atmosfera na času. Polaznici učestvuju u različitim ulogama u simuliranim situacijama kao što su, razgovori, pregovori, prezentacije i slično, sa ciljem upotrebe engleskog jezika na što prirodniji način. Koristi se autentični materijal uključujući i onaj koji pojedinci donose sa posla ali uvek prilagođen, da bi bio od koristi svim polaznicima u grupi.

Po završetku kursa polaznici će imati:

  • povećano samopouzdanje u upotrebi engleskog jezika
  • bitno proširen vokabular
  • iskorenjene gramatičke greške
  • mogućnost da se izražavaju mnogo kompleksnijim rečenicama
  • umeće da analiziraju tačnost sopstvenih iskaza
  • umeće da održavaju svoj jezik i nastave svoj napredak

Brush up kursevi su mogući u različitim formatima u zavisnosti od potreba i zahteva polaznika.

kurs engleskog brush up

Kursevi mogu početi u bilo koje doba godine. U proseku je potrebno oko 10 dana od objavljivanja do početka kursa.

Broj časova na kursu se individualno određuje ali ne može biti manji od 20 časova.

Dužina časa: 90 minuta.

Tempo: 2 časa nedeljno.

Uobičajene grupe su do 4 polaznika.

Cena kursa varira u zavisnosti od sadržaja kursa, broja polaznika i broja časova.