Individualni kursevi stranih jezika

Individualni kursevi pružaju punu posvećenost nastavnika jednom polazniku.

Individualni kursevi se organizuju na zahtev polaznika.

Kursevi standardnog jezika, pripremni kursevi za polaganje ispita kao i pojedini specijalizovani kursevi mogu se izvoditi kao individualni kursevi.

Individualni kursevi stranih jezika mogu biti i nestandardni, posebno pripremljeni kursevi za specifične potrebe polaznika.

Termini održavanja kursa i dinamika nastave nisu unapred određeni, već se utvrđuju u dogovoru sa nastavnikom.

Zbog učestalih zahteva polaznika da kurs pohađaju u paru, u mogućnosti smo da izađemo u susret takvim zahtevima pod istim uslovima.

Nastava i programi su usklađeni sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. Detaljnije...

Po završetku kursa nakon završnog testiranja polaznik dobija MasterLing Sertifikat o pohađanju kursa i nivou postignuća na završnom testu.

diploma sertifikat
individualni kursevi jezika

Cena časa je 9€ ( u dinarima po srednjem kursu )

Plaćanje u mesečnim ratama.