opšti kursevi engleskog jezika

Učenje engleskog standardnog jezika za svakodnevnu upotrebu

Prvenstveno učite da govorite engleski jezik ali istovremeno razvijate i druge jezičke veštine, pismeno izražavanje na engleskom, razumevanje pročitanog teksta na engleskom, razumevanje odslušanog teksta na engleskom jeziku.

Opšti kursevi engleskog jezika su efikasan i isplativ način učenja stranog jezika. Omogućavaju vam da za relativno kratko vreme imate i praktične koristi u primeni stečenih znanja iz engleskog jezika.

MasterLing škola engleskog jezika u nastavi primenjuje savremeni komunikativni pristup za učenje engleskog. To podrazumeva rad u grupama kako bi se obezbedila što prirodnija komunikacija. Rad u parovima, manjim timovima i diskusionim grupama, omogućava interaktivno učenje engleskog jezika i uz atraktivnost tema koje se obrađuju stvara pozitivnu i podsticajnu atmosferu na časovima.

Grupe do 8 polaznika.

Nastavu vode diplomirani filolozi i masteri engleskog jezika.
Visoko stručno znanje i iskustvo u nastavi omogućava im da nastavu učine interesantnom, da sa lakoćom prate napredovanje svakog pojedinačno.

MasterLing kursevi engleskog jezika se izvode po programima renomiranih britanskih autora i izdavača.

Kursevi engleskog jezika i programi su u potpunosti usklađeni sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. Detaljnije...

Kursevi od A1 do C2 nivoa.

Kursevi engleskog podižu nivo znanja jezika i omogućavaju određeni nivo komunikacije.

Pogledaj opis nivoa...

Za polaznike koji su ranije učili engleski jezik obavezno je ulazno testiranje radi izbora odgovarajućeg kursa.

MasterLing škola engleskog jezika po završetku svakog kursa polaznicima dodeljuje Sertifikat o pohađanju kursa i nivou postignuća na završnom testu.

Serifikat dobijaju polaznici koji su prisustvovali na više od 70% časova.

diploma sertifikat
učenje englesko na svim nivoima

Uspešnos učenja obezbeđuje poštovanje evropskim standarda za dostizanje nivoa znanja jezika.

Dužina časa: 45 minuta.

Obim kursa: 60 časova.

Dinamika nastave: 2 x 2 časa nedeljno.

Trajanje kursa: 15 nedelja

Cena časa: 3€ ( u dinarima po srednjem kursu )

Termini: ponedeljak - petak od 17:00h do 20:30h

Plaćanje u mesečnim ratama.