opšti kursevi nemačkog jezika

Učenje nemačkog standardnog jezika za svakodnevnu komunikaciju

Učite prvenstveno da govorite nemački jezik ali istovremeno učite i da se pismeno izražavate na nemačkom jeziku. Učite da razumete pročitan tekst na nemačkom ali i da razumete izgovoren tekst na nemačkom jeziku.

Opšti kursevi nemačkog su efikasan i isplativ način učenje stranog jezika. Omogućavaju da za relativno kratko vreme osetite napredak i praktičnu korist u primeni stečenog znanja iz nemačkog jezika.

MasterLing škola nemačkog jezika u nastavi primenjuje savremeni komunikativni pristup. Nastava se odvija u grupama čime se obezbeđuje prirodna komunikacija. Unutar grupa se formiraju parovi i manji timovi što omogućava interaktivno učenje nemačkog jezika. Atraktivnost tema koje se obrađuju na časovima stvara pozitivnu i podsticajnu atmoferu za napredovanje.

Grupe do 8 polaznika.

Nastavu na kursevima vode filolozi sa dugogodišnjim iskustvom u nastavi nemačkog jezika.
Iskustvo i stručno znanje im omogućava da sa lakoćom prate napredovanje svakog pojedinačno i da nastavu učine interesantnom za polaznike.

MasterLing kursevi nemačkog jezika se izvode po programima renomiranih autora i izdavača.

Kursevi nemačkog jezika i programi su u potpunosti usklađeni sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. Detaljnije...

Kursevi od A1 do C1 nivoa.

Kursevi nemačkog podižu nivo znanja jezika i omogućavaju određeni nivo komunikacije.

Pogledaj opis nivoa...

Za polaznike koji su ranije učili nemački jezik obavezno je ulazno testiranje radi određivanja odgovarajućeg kursa.

MasterLing škola nemačkog jezika po završetku svakog kursa polaznicima dodeljuje Sertifikat o pohađanju kursa i nivou postignuća na završnom testu.

Serifikat dobijaju polaznici koji su prisustvovali na više od 70% časova.

diploma sertifikat
učenje nemačkog na času

Uspešnos učenja obezbeđuje poštovanje evropskim standarda za dostizanje nivoa znanja jezika.

Dužina časa: 45 minuta.

Obim kursa: 60 časova.

Dinamika nastave: 2 x 2 časa nedeljno.

Trajanje kursa: 15 nedelja

Cena časa: 3€ ( u dinarima po srednjem kursu )

Termini: ponedeljak - petak od 17:00h do 20:30h

Plaćanje u mesečnim ratama.