Međunarodno priznati ispiti iz nemačkog jezika

Sertifikati za nemački jezik su rezultat uspešno položenih ispita i imaju višestruku namenu.


Goethe Zertifikat B1(ZD)

Namenjen je studentima koji imaju solidnu svakodnevnu komunikaciju na nemačkom. To je srednji nivo znanja B1. Ispit testira tvoje bazično poznavanje gramatičke strukture i mogućnost da komuniciraš na sva četiri načina, čitanjem, pisanje, slušanjem i govorom. Potreban je za upis na nemačke univerzitete.

Goethe Zerifikat B2 (GZ)

Potreban je napredni nivo znanja nemačkog B2. Položen ispit dokazuje da imaš dobro poznavanje nemačkog jezika i da možeš da govoriš nemački i u nekoliko različitih dijalekata. Pisanje je na nivou govora, što je razlog da mnogi univerziteti zahtevaju taj sertifikat za upis. GZ testira kandidatove mogućnosti da koristi nemački jezik u različitim poslovnim i društvenim situacijama.

Goethe Zertifikat C1

ovim sertifikatom dokazuješ da si izuzetno napredan govornik nemačkog jezika, odnosno da je tvoje znanje na nivou C1.

Goethe Zertifikat C2

Sertifikat potvrđuje izuzetno visok nivo u poznavanju nemačkog jezika, koji se približava nivou izvornog govornika. Odgovara nivou C2.


Zertifikat Deutsch für den Beruf

Položen ispit dokazuje da imaš nivo znanja na nivou B2 i da samostalno upotrebljavaš nemački jezik u poslovnim situacijama (pismenim i usmenim). Najčešće je zahtevan prilikom zapošljavanja.

TestDaF

Ovaj test pokriva nivoe od B2 do C1 Polaganje ovog ispita zahteva se prilikom upisa na akademske studije u Nemačkoj.

U svetu a sve češće i kod nas nijedna kompanija, univerzitet ili institucija ne proverava samostalno, znanje nemačkog jezika kod zapošljavanja, upisa na studije ili u drugim prilikama kada se zahteva znanje nemačkog jezika. Traže se sertifikati kao dokaz nivoa znanja jezika a vrlo često se navodi i minimalno prihvaljiva ocena sa kojom je položen ispit.

Sertifikat za određeni nivo znanja se stiče polaganjem odgovarajućeg ispita u ovlašćenoj instituciji. Ispitni materijal se šalje u matičnu zemlju na ocenjivanje, a rezultat stiže posle izvesnog vremena. Ocena na ispitu određuje da li se može dobiti sertifikat ili ne.

Testovi nivoa znanja se rade elektronskim putem u za to ovlašćenim institucijama. U tom slučaju se do rezultata dolazi brže. Testovi utvrđuju na kom nivou je vaše znanje jezika.


Samo posedovanje traženog sertifikata ne garantuje ispunjenje uslova na konkursu ili u nekoj drugoj prilici. Potrebno je ispuniti i uslov minimum tražene ocene ili broja bodova.

Temeljna priprema za polaganje je siguran put za dobijanje visoke ocene na ispitu.