Nemački za mlade

Kursevi nemačkog jezika za mlade uzrasta 12-16 godina

Kursevi nemačkog jezika namenjeni mladima su po temama koje obrađuju prilagođeni interesovanjima mladih u periodu od petog do osmog razreda osnovne škole.

Učenje nemačkog jezika je zabavnije, gradivo se lakše savlađuje, zainteresovanost je veća a napredovanje polaznika je brže zbog prilagođenosti programa uzrastu.

Nemački za mlade razvija ujednačeno sve jezičke veštine nemačkog jezika, govor, pisanje, ruzumevanje pročitanog, razumevanje izgovorenog.

Nastava se odvija kroz komunikaciju unutar grupe po savremenoj interaktivnoj metodi. Rad u grupama na prirodan način razvija komunikativne sposobnosti na nemačkom jeziku.

Grupe su do 8 polaznika.

Iskustvo u nastavi nemačkog jezika, nastvnika koji predaju, omogućava uvid u napredovanje svakog polaznika pojedinačno.

Redovno tokom trajanja kurseva nastavnici vrše kontrolna testiranja da bi obezbedili ujednačen napredak svakog polaznika.

Roditelji se periodično tokom kursa pismeno izveštavaju o napredovanju njihove dece.

MasterLing kursevi nemačkog jezika za mlade se izvode po programima renomiranih evropskih autora i izdavača.

Nastava i programi su u potpunosti usklađeni sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. Detaljnije...

Nakon završnog testiranja na kraju kursa polaznici dobijaju MasterLing Sertifikat o pohađanju i nivou postignuća na završnom testu.

Serifikat dobijaju polaznici koji su prisustvovali na više od 70% časova.

diploma sertifikat
nemački za mlade na svim nivoima

Dužina časa: 60 minuta.

Obim kursa: 90 časova.

Dinamika nastave: 2 časa nedeljno.

Trajanje kursa: septembar - jun

Cena: 45€ mesečno ( u dinarima po srednjem kursu )

Termini: pre i poslepodne radnim danima i subotom.

Kalendar časova je usklađen sa školskim kalendarom.