Kurs poslovnog engleskog jezika

Poslovni engleski - Bussiness English su poslovne forme, veštine i terminologija koja se koristi u poslovnom svetu.

Savremeni poslovni svet je nezamisliv bez engleskog jezika. Poslovna terminologija, forme komuniciranja i većina poslovnih procedura nastala u Americi proširila se na ceo svet.

Poslovni engleski jezik obiluje izrazima i procedurama koje se u određenim formama koriste u poslovnom svetu.

Kurs poslovnog engleskog jezika vas uvodi u svet poslovne komunikacije. Upoznaćete opštu poslovnu terminologiju i naučićete da je koristite.

Saznaćete koje se forme koriste u pisanoj a koje u elektronskoj komunikaciji na engleskom jeziku. Naučićete kako se poslovni razgovar vodi preko telefona a kako se razgovara na poslovnim sastancima na engleskom jeziku.

Uputićemo vas u način vođenja neformalnih razgovora u poslovnom okruženju.

Bussiness English će proširiti vaš vokabular i unaprediti vaše jezičko izražavanje. Proširićete vaše komunikativne kompetencije za različite situacije u poslovnoj komunikciji.

Naši profesori lako prepoznaju potrebe za poslovnim komuniciranjem svakog polaznika i usmeravaju svoju pažnju na te potrebe.

Prednost Bussiness English kurseva je što već posle prvog časa vaše znanje engleskog jezika pokazuje rezultate u primeni.

Za upis na kurs poslovnog engleskog jezika potrebno je znanje na minimum B1 nivou.

Kako bi se tačno utvrdio nivo postojećeg znanja i prema njemu prilagodila težina kursa neophodno je predhodno testiranje.

kurs poslovnog engleskog jezika

Grupe do 6 polaznika.

Dužina časa: 45 minuta.

Obim kursa: 60 časova.

Dinamika nastave: 2 x 2 časa nedeljno.

Trajanje kursa: 15 nedelja.

Cena časa: 4€ ( u dinarima po srednjem kursu )

Kursevi se mogu plaćati u mesečnim ratama.