Priprema FCE, CAE i CPE ispita iz engleskog jezika

Pripremni kursevi za polaganje međunarodno priznatih ispita iz engleskog jezika.

Pripremni kursevi usavršavaju vaše receptivne veštine, razumevanje slušanja i čitanje kao i vaše produktivne veštine, govor i pisanje.
Istovremeno se podiže i nivo znanja gramatike i proširuje vokabular.

Pripremni kursevi vas spremaju za specifične zahteve ispita, učite karakterističnu tehniku polaganja.

Grupe su od 3 do 6 polaznika.

Pripremni kursevi mogu biti i individualni ili u paru.

Priprema FCE, CAE i CPE ispita se radi po posebnim programima renomiranih britanskih autora i izdavača.

Testiranjem pre kursa, utvrđuje se realno potrebno vreme dostizanja nivoa znanja potrebnog za uspešno polaganje ispita.

Drugačiji pristup bi predstavljao dvostruki rizik, za vas gubitak i vremena i novca, a za nas gubitak ugleda.

Zavisno od polaznog nivoa znanja engleskog jezika priprema za polaganje ispita može trajati jedan, dva ili tri semestra.

sertifikat diploma

Detaljnije o sertifikatima koji se mogu dobiti uspešnim polaganjem ispita Pogledaj ovde...

Nastava i programi su u potpunosti usklađeni sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. Pogledaj...

pripremni kursevi za cambridge ispite

Čas: 45 minuta.

Nastava: 2 x 2 časa nedeljno.

Semestar: 60 časova.

Cena: 65€ mesečno ( u dinarima po srednjem kursu )

Termini: ponedeljak - petak od 17:00h do 20:30h