Priprema za ispite iz nemačkog jezika

Pripremni kursevi za polaganje međunarodno priznatih ispita iz nemačkog jezika.

Pripremni kursevi usavršavaju četiri jezičke veštine, razumevanje slušanja, čitanje, govor i pisanje na nemačkom jeziku.
Istovremeno se podiže i nivo znanja gramatike i proširuje vokabular.

Pripremni kursevi vas spremaju za specifične zahteve ispita, učite karakterističnu tehniku polaganja.

Grupe su od 3 do 6 polaznika.

Pripremni kursevi mogu biti i individualni ili u paru.

Priprema za ispite iz nemačkog jezika se radi po posebnim programima renomiranih autora i izdavača.

Priprema za polaganje ispita može trajati jedan, dva ili tri semestra u zavisnosti od polaznog nivoa znanja nemačkog jezika.

Testiranjem pre kursa, utvrđuje se polazni nivo znanja i određuje realno potrebno vreme za dostizanje potrebnog nivoa znanja za uspešno polaganje ispita.

diploma sertifikat

Detaljnije o sertifikatima koji se mogu dobiti uspešnim polaganjem ispita Pogledaj ovde ...

Nastava i programi su u potpunosti usklađeni sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. Pogledaj ovde ...

pripremni kursevi za nemačke ispite

Čas: 45 minuta.

Nastava: 2 x 2 časa nedeljno.

Semestar: 60 časova.

Cena: 65€ mesečno ( u dinarima po srednjem kursu )

Termini: ponedeljak - petak od 17:00h do 20:30h