Priprema za TOEFL i IELTS ispite

Pripremni kursevi za polaganje međunarodno priznatih ispita koji testiraju nivo znanja engleskog jezika.

TOEFL i IELTS ispiti testiraju nivo znanja engleskog jezika kandidata iskazujući ga u bodovima (TOEFL 0 - 120 , IELTS 1 - 9).

Priprema za TOEFL i IELTS ispite zahteva testiranje da se utvrdi trenutni nivo znanja polaznika i u kojim segmentima je polaznik dobar a u kojim nije da bi se znalo gde treba staviti poseban naglasak u pripremi.

Nivo znanja koji je neophodan za pripremu TOEFL i IELTS ispita je B2 ( upper-intermediate ).

Priprema za TOEFL i IELTS ispite usavršava sve jezičke veštine koje će biti testirane na polaganju: reading (čitanje), listening (slušanje), speaking (govor) i writing (pisanje).

Pored podizanja nivoa znanja opšteg engleskog jezika, pripremni kursevi vas i treniraju za polaganje.

Grupe su od 3 do 6 polaznika.

Pripremni kursevi traju od minimum dva pa do pet meseci ili dok testiranje u toku kursa ne pokaže da je polaznik spreman za uspešno polaganje ispita.

diploma sertifikat

Detaljnije o sertifikatima Pogledaj ovde...

Nastava i programi su u potpunosti usklađeni sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. Pogledaj...

priprema za toefl i ielts ispite iz engleskog

Čas: 45 minuta.

Nastava: 2 x 2 časa nedeljno.

Minimalni obim: 32 časa.

Cena: 65€ mesečno ( u dinarima po srednjem kursu )

Termini: ponedeljak - petak od 17:00h do 20:30h